Ochrana soukromí

§ 1 Obecné zásady

  1. Zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro shromažďování, zpracování a použití osobních údajů získaných prostřednictvím webové stránky parkovelavicky.eu (dále jen „webová stránka“).
  2. Používání Webu nevyžaduje poskytnutí osobních údajů, ledaže Uživatel zamýšlí koupit produkt nebo odeslat dotaz. Poskytování osobních údajů uživatelem je vždy jeho dobrovolným rozhodnutím. Nedostatek souhlasu se zpracováním osobních údajů však může bránit poskytování elektronických služeb.
  3. Správcem osobních údajů poskytovaných uživateli je REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, S.R.O Dr. Šmerala 6702 00 Ostrava, IČO: 07086199, DIČ: CZ07086199
  4. Správce chrání osobní údaje před zveřejněním neoprávněným osobám, ztrátou, změnou, poškozením nebo zničením a zpracovává také jemu svěřená data na základě zákonných ustanovení. Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
  5. Další informace lze stáhnout při používání webové stránky, zejména: IP adresa přiřazená vašemu počítači nebo externí IP adresa poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, doba přístupu, typ operačního systému.
  6. Navigační údaje mohou být také shromažďovány od uživatelů, včetně informací o odkazech a odkazech, na které se rozhodnou kliknout, nebo o jiných činnostech prováděných na webových stránkách.

§ 2 Pravidla pro zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatele stránky při použití kontaktního formuláře na webu.
 2. Osobní údaje uvedené v § 2 odst. 1 jsou především:
 1. Osobní údaje poskytnuté Uživatelem budou zpracovány v rámci implementace služeb poskytovaných elektronicky prostřednictvím webové stránky a odpověď na dotaz v kontaktním formuláři.
 2. Uživatel má právo na přístup, kontrolu a ověření zpracovávaných údajů, které se ho týkají, a na získání informací o účelu, rozsahu a způsobu zpracování údajů obsažených v sadě a vyžádání doplňování, aktualizace, oprav osobních údajů, dočasného nebo trvalého pozastavení jejich zpracování, výmazu údajů, žádost o zastavení zpracování osobních údajů podle čl. 32 1 bod 7 zákona o ochraně osobních údajů nebo námitce podle čl. 32 1 bod 8 zákona o ochraně osobních údajů.
 3. Veškeré žádosti nebo žádosti vyplývající z práv Uživatele popsaných v § 2 odst. 1 písm. 5 by mělo být zasláno na e-mailovou adresu info@parkovelavicky.eu

§ 3 Základní uživatelská práva

 1. Uživatel může kdykoli požádat o vymazání svých údajů z databáze REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, S.R.O, a to zasláním e-mailu na adresu info@parkovelavicky.eu nejlépe z e-mailové adresy poskytnuté při registraci.
 2. Odstranění dat uživatele má za následek odstranění všech informací a údajů o uživateli. Správce webu www.parkovelavicky.eu si však vyhrazuje právo údaje Uživatele uložit a odmítnout je vymazat v rozsahu a po dobu, která je z právního hlediska povolena, zejména upravovat povinnosti, které vzniknou mezi Uživatelem a společností / podnikem / společností.

§ 4 Základní povinnosti správce údajů

 1. REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, S.R.O, jako správce osobních údajů, věnuje zvláštní pozornost procesu zpracování údajů, aby zajistil ochranu zájmů uživatelů.
 2. Osobní údaje jsou uloženy v souboru údajů, který byl zajištěn technickými a organizačními opatřeními, která zajišťují ochranu zpracování údajů. Přístup k souboru osobních údajů je omezen pouze na osoby pověřené správcem osobních údajů.

§ 5 Mechanismus cookies, IP adresa

 1. Web používá malé soubory s názvem „cookies“ – tzv. „Cookies“. Jsou uloženy pomocí REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, S.R.O prostřednictvím Webu v počítači osoby, která navštívila Web, pokud to webový prohlížeč umožňuje. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které pochází, jeho „čas vypršení platnosti“ a jednotlivé náhodně vybrané číslo identifikující soubor. Informace shromážděné pomocí tohoto typu souboru pomáhají přizpůsobit služby nabízené společností REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, S.R.O službám podle individuálních preferencí a skutečných potřeb návštěvníků webových stránek. Poskytuje také příležitost sestavovat obecné statistiky o zobrazování informací prezentovaných na webových stránkách.
 2. REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, S.R.O používá své vlastní soubory cookie pro analýzu a výzkum a audit, a zejména k vytváření anonymních statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé používají web, což umožňuje zlepšit jeho strukturu a obsah.
 3. Mechanismus cookies je bezpečný pro počítače uživatelů webových stránek. Zejména není možné, aby viry nebo jiný nežádoucí software nebo malware vstupovaly do počítačů uživatelů tímto způsobem. Uživatelé však mají ve svém prohlížeči možnost omezit nebo zakázat přístup cookies k počítačům. Použijete-li tuto možnost, bude používání webu možné kromě funkcí, které ze své podstaty vyžadují cookies.
 4. REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, S.R.O může shromažďovat vaše IP adresy. IP adresa je číslo, které poskytovatel internetových služeb přidělil počítači osoby navštěvující web. Číslo IP umožňuje přístup k internetu. Ve většině případů je počítač přidělen dynamicky, tj. Mění se pokaždé, když se připojíte k internetu, a proto se s ním obvykle zachází jako s osobními identifikačními informacemi. IP adresu používá společnost „REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, SRO při diagnostice technických problémů se serverem, při vytváření statistických analýz (např. Při určování, ze kterých regionů zaznamenáváme nejvíce návštěv), jako informace užitečné při správě a zlepšování webové stránky, jakož i pro účely zabezpečení a možná identifikace. REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, S.R.O nežádoucí automatické programy pro prohlížení obsahu webových stránek.
 5. Web obsahuje odkazy a odkazy na jiné webové stránky. „REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, S.R.O neodpovídá za zásady ochrany soukromí, které se na ně vztahují. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů přijaté po procházení webem na web spravovaný jiným správcem.

§ 6 Jiné

 1. Otázky a rezervace týkající se zásad ochrany osobních údajů mohou uživatelé směřovat na e-mailovou adresu info@parkovelavicky.eu
 2. Zásady ochrany osobních údajů se mohou změnit, o kterých správce informuje uživatele webu zveřejněním nového obsahu tohoto dokumentu na webu www.parkovelavicky.eu